Samen kunnen we zorgen voor een schoner milieu

Green Apple
Het respect voor het milieu is voor Exide steeds een hoofdbekommernis geweest. Door als groothandel deel te nemen aan het Bat'Clean² systeem, toont u uw klanten dat u daadwerkelijk meewerkt aan een schoner milieu. Dankzij Bat'Clean² zorgen wij als producent, tesamen met u, er immers voor dat er op een verstandige en milieu-bewuste manier omgesprongen wordt met onze aarde en haar grondstoffen.

Bij de productie van accu's wordt heel wat lood gebruikt. Dit is een materiaal dat schadelijk is voor het milieu. Met het Bat'Clean² systeem zorgen we er voor dat oude accu's zorgvuldig behandeld worden, zodat ze haast volledig kunnen hergebruikt worden voor de productie van nieuwe accu's.

Onze Bat'Clean² oplossing

Zorgt er voor dat u voldoet aan de Belgische wetgeving

Door een deelname aan het Bat'Clean² systeem van Exide Technologies, voldoet u meteen aan de momenteel geldende Belgsche en Europese wetgeving (*). Na elke ophaling krijgt u van ons een officieel document dat bewijst dat u uw accu's via een erkende manier in het recyclage-systeem heeft gebracht.

(*) Europese richtlijn Nr. 2006/66/CE van 06/09/2006 & Nr. 2000/53/CE van 18/9/2000, gewijzigd op 20/9/2005.

Is een simpel en efficiënt systeem

Als Bat'Clean² partner krijgt u van ons GRATIS een accu-box ter beschikking. Als die vol is, volstaat het ons een ingevuld afhaalformulier te faxen. Binnen de 10 dagen wordt de volle accu-box opgehaald door een erkend vervoerder die u de nodige attesten zal bezorgen.

Waar niet alleen het milieu beter van wordt!

Onze erkende vervoerder zorgt voor een deugdelijke afvoer en vervoer naar een verwerker. Deze verwerker beschikt eveneens over de benodigde vergunningen en zorgt ervoor dat de accu’s op een deugdelijke en verantwoorde manier verwerkt wordt, zodat ze haast volledig hergebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe accu's.

Niet alleen is een deelname aan het Bat'Clean² systeem voor de groothandelaar volledig GRATIS, u krijgt bovendien een vergoeding voor het opgehaalde lood. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de loodkoers op de Londense metaalbeurs (LME) en kan worden omgezet in GRATIS accu's.